WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH SGGW

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW od początku swojego istnienia intensywnie rozwija współpracę zagraniczną, która jest jednym z priorytetów jego funkcjonowania. Współpraca ta jest realizowana zarówno w obszarze naukowym jak i dydaktycznym.

Współpraca dydaktyczna WNE SGGW

Od wielu lat Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW zajmuje wiodącą pozycję w liczbie studentów wykorzystujących możliwości wymiany studenckiej SGGW. Studenci mogą skorzystać szeregu programów edukacyjnych i badawczych, które stwarzają szanse studiowania, przeprowadzenia badań oraz odbycia praktyk nie tylko w placówkach europejskich. Studenci WNE SGGW wyjeżdżają do krajów Unii Europejskiej, a także Gruzji, Norwegii, Rosji, Serbii, Turcji, USA i innych.

Do najpopularniejszych programów edukacyjnych należą: LLP-ERASMUS, ERASMUS MUNDUS, CEEPUS, TEMPUS, LEONADRO DA VINCI, EURECA, i inne. Szczegóły dotyczące powyższych programów, etapów i wymogów kwalifikacyjnych oraz rodzajów podpisanych umów można znaleźć na stronie : http://www.iro.sggw.pl/programy-edukacyjne/

W ramach podpisanych umów o podwójnym dyplomie (Double Degree- DD) WNE SGGW umożliwia zdobycie dyplomu inżyniera na CAH Dronten (Holandia), dyplomu magistra w Wageningen University (Holandia) czy dyplomu magistra w ramach programu EURECA (http://eureca.online.sggw.pl/) w TUM Monachium (Niemcy) i Wageningen University.

Na WNE SGGW prowadzone są 2 programy studiów magisterskich w języku angielskim: MEO – M.Sc. in Economics and Organisation of Enterprices oraz Joint V4 MASTER STUDIES – we współpracy z Slovak University of Agriculture w Nitrze, Szent Istvan University in Godollo na Węgrzech, Czech Univeristy of Life Sciences w Pradze.

Wydział prowadzi także studia podyplomowe Agri MBA, realizowane w ramach Sieci International MBA in Agribusiness.

Wydział oferuje studia doktoranckie dla obcokrajowców.

Współpraca Naukowa WNE SGGW

Od wielu lat pracownicy Wydziału aktywnie uczestniczą w międzynarodowych badaniach naukowych oraz programach dydaktycznych. Corocznie na Wydziale są realizowane międzynarodowe projekty w ramach takich programów jak VI i VII Program Ramowy UE, Lifelong Learning Programme, International Visegrad Fund, COST i in. Informacje na temat tych programów znajdują się na stronie: http://www.iro.sggw.pl/programy-badawcze/

Wydział organizuje corocznie międzynarodowe konferencje i seminaria naukowe, w których bierze udział liczne grono gości zagranicznych.

WNE SGGW oferuje program staży naukowych m in. w ramach programów UNESCO, DAAD, Fulbright Foundation, Norman E. Borlaug Fellowship, L. Kirkland Fund, Erasmus Mundus i in.

Pracownicy wydziału zasiadają w radach programowych kilku międzynarodowych czasopism naukowych oraz są członkami międzynarodowych organizacji takich jak EAAE, IFMA, IAAE, EAAP i in.

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW jest jednym z współtwórców i aktywnych członków INTERNATIONAL FORUM OF COOPERATION, do którego należą uczelnie, wydziały i instytuty ekonomiczno-rolnicze z Polski, Ukrainy, Słowacji, Czech i Węgier. WNE aktywnie uczestniczy także we współpracy z sekcją ekonomiczną sieci ELLS – Euroleague for Life Sciences.

Współpracę międzynarodową Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW wspierają:

  • Prodziekan ds. Współpracy z Jednostkami Krajowymi i Zagranicznymi – dr Nina Drejerska,
  • Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowych Programów Badawczych – Dr Agata Malak-Rawlikowska,
  • Pełnomocnik Dziekana ds. Wymiany Studentów – dr Agnieszka Parlińska.

Ostatnia modyfikacja: 21/11/2016