Na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie decyzją Dziekana została powołana Rada Pracodawców. Głównym zadaniem Rady Pracodawców jest wyrażanie opinii w zakresie rozwoju i strategii Wydziału Nauk Ekonomicznych, kształtowania kwalifikacji absolwentów, w tym dostosowywania planów studiów i programów i efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy, kształtowania programu praktyk studenckich i pozyskiwania miejsc realizacji praktyk, a także w zakresie rozwoju współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi w zakresie kształcenia, prowadzenia badań naukowych, realizacji przedsięwzięć dotyczących praktyki gospodarczej.

W skład Rady Pracodawców WNE SGGW w Warszawie wchodzą:

  • Jan Czeremcha – Raiffeisen Polbank,
  • Patryk Dudojć – Accout sp. z o.o., sp. k.,
  • Marek Marzec – PPH EWA-BIS sp. z o.o.,
  • Mirosław Mazuruk – Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze,
  • Tadeusz Nosek – Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem,
  • Stanisław Nowak – Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka,
  • Łukasz Posiadało – Posiadało sp. j.
  • Ignacy Przybyłek – AGROLEN sp. z o.o.,
  • Czesław Swacha – Warszawski Bank Spółdzielczy.

Ostatnia modyfikacja: 10/03/2018