Na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie decyzją Dziekana została powołana Rada Absolwentów. Głównym zadaniem Rady Absolwentów jest wyrażanie opinii w zakresie rozwoju i strategii Wydziału Nauk Ekonomicznych, kształtowania kwalifikacji absolwentów, w tym dostosowywania planów studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz rozwoju współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi w zakresie kształcenia, prowadzenia badań naukowych, realizacji przedsięwzięć praktyki gospodarczej.

W skład Rady Absolwentów WNE SGGW w Warszawie wchodzą:

 • Jolanta Brzozowska,
 • Danuta Bukowska,
 • Krystyna Demale-Skarżyńska,
 • Józef Gliński,
 • Marian Jabłoński,
 • Paweł Kasztelan,
 • Dorota Łosewska,
 • Alicja Łukaszuk,
 • Mirosław Marciniak,
 • Wiesław Olewiński,
 • Bogdan Podgórski,
 • Andrzej Szlak.

Ostatnia modyfikacja: 10/03/2018