Poczty narodowe poszukują alternatywnych źródeł dochodów, gdyż liczba wysyłanych tradycyjnych przesyłek pocztowych drastycznie spada i zastępowana jest elektronicznymi formami komunikacji. W ślad za tym, poczty wdrażają strategie rozwoju spośród których obecność w sektorze usług logistycznych (TSL) jest jedną z najczęstszych .
 

Autor podejmuje temat rozwoju portfela usług logistycznych przez narodowych operatorów pocztowych państw skandynawskich. Poczty te uważane są za jedne z najbardziej rozwiniętych technologicznie w Europie.