W czasopiśmie „Central European Management Journal”  ukazał się artykuł na temat Organizacji Turkusowych. Publikacja została  przygotowana przez dr  Barbarę Wyrzykowską. Koncepcja turkusowych organizacji to prawdziwa rewolucja we współczesnym zarządzaniu, ponieważ odrzuca wszystkie systemy i nienaruszalne dotąd zasady funkcjonujące w świecie biznesu. Zarządzanie turkusowe, oparte na samoorganizowaniu się, może okazać się szansą na dostosowanie się przedsiębiorstw do  zmieniających się warunków otoczenia. Artykuł ma charakter przeglądowy, będzie przydatny naukowcom i praktykom przy wdrażaniu zasad turkusowych w organizacjach, oraz studentom na kierunkach zarządzanie.