Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne (SPZM) SGGW w Warszawie

Celem studiów podyplomowych Zamówienia Publiczne jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych oraz przygotowanie do uruchomienia procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

Celem studiów jest także zapoznanie pracowników administracji z aspektami prawnymi i organizacyjnymi procesu zamówień publicznych oraz przepisami dotyczącymi wydatkowania środków publicznych.

Wykładowcami są wysokiej klasy specjaliści i eksperci zajmujący się problematyką związaną z zamówieniami publicznymi. To zespół pracowników naukowych z wyższych uczelni oraz doświadczeni praktycy zajmujący się zamówieniami publicznymi, rzeczoznawcy zamówień publicznych, prawnicy związani z obsługą prawną zamówień publicznych, osoby pracujące w Urzędzie Zamówień Publicznych oraz eksperci innych dziedzin stanowiących uzupełnienie wiedzy i umiejętności z tego zakresu.

Program prowadzonych na SGGW studiów podyplomowych uwzględnia wzorcowy program studiów z zakresu zamówień publicznych określony przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Adresatami studiów są:

 • Osoby legitymujące się wyższym wykształceniem ze stopniem magistra, inżyniera lub licencjata (w zakresie dowolnej dyscypliny), które poprzez rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu zamówień publicznych chcą poprawić swoje kwalifikacje zawodowe
 • Pracownicy administracji rządowej
 • Pracownicy administracji samorządowej
 • Pracownicy służby cywilnej
 • Pracownicy służb finansowych, organów i instytucji administracji publicznej
 • Pracownicy innych firm, którzy zajmują się procedurami związanymi z zamówieniami publicznymi

Studium skierowane jest do osób:

 • biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych;
 • biorących udział w procesie realizowania zamówień publicznych;
 • pracujących w sektorze finansów publicznych;
 • odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi;
 • wykonawców składających oferty w sektorze zamówień publicznych;
 • nadzorujących wydatkowanie środków publicznych;
 • kontrolujących prawidłowości w procesie udzielania zamówień publicznych;
 • kandydujących na wysokie stanowiska państwowe, których niewątpliwym atutem jest znajomość zasad gospodarowania środkami publicznymi;
 • realizujących projekty UE ;
 • i innych osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego i skutecznego wydawania publicznych pieniędzy.

 

Umiejętności nabyte przez absolwentów studiów podyplomowych

Absolwent uzyskuje wymagane kwalifikacje do pracy w służbie cywilnej, zwłaszcza tzw. wykształcenie kierunkowe, niezbędne dla osób zatrudnionych w administracji publicznej oraz osób współpracujących z administracją przy realizacji zamówień publicznych.
Absolwent studiów podyplomowych dysponuje wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu zamówień publicznych oraz posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu. Absolwent nabywa wiedzę, która umożliwia mu w pracę w administracji i instytucjach publicznych oraz firmach powiązanych z administracją.

Szczegółowe informacje na temat studiów są dostępne na stronie:

http://www.spzp.sggw.edu.pl/

Kontakt:

Studia prowadzone są na Wydziale Ekonomicznym SGGW. Kierownikiem SPZP jest dr Anna Jasiulewicz, pracownik Instytutu Zarządzania.

Sekretariat Studiów Podyplomowych Zamówienia Publiczne

Adres:
Budynek nr 6, pokój A14
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Tel. kom. 886 624 111
Tel. 22 593 40 78
Fax 22 593 40 79
e-mail: spzp@sggw.edu.pl

Ostatnia modyfikacja: 09/01/2023