Innowacyjność przedsiębiorstw jest uznawana za jeden z kluczowych czynników decydujących o ich przewadze konkurencyjnej. Poszukiwania zasobów i zdolności przedsiębiorstw, które wspierają kreowanie innowacji skłoniły autorkę do badań w tym obszarze. Celem książki jest przedstawienie podstaw teoretycznych i ustaleń empirycznych w zakresie roli przywództwa, zaufania i zarządzania wiedzą w kreowaniu innowacyjności przedsiębiorstw. Autorka w książce wnikliwie analizuje takie aspekty, jak: • istota, modele i pomiar przywództwa, • pojęcie, cechy, rodzaje i budowa zaufania w organizacji, • koncepcja, procesy i modele dojrzałości zarządzania wiedzą, • ewolucja, cechy, rodzaje i procesy innowacji, • relacje pomiędzy przywództwem, zaufaniem, zarządzaniem wiedzą i innowacyjnością. Książka jest adresowana do osób zajmujących się badaniami zasobów ludzkich i ich roli w organizacjach, jak również menedżerów i specjalistów z zakresu zarządzania.