Decyzje Dziekana WNE Zarządzenia Rektora SGGW Uchwały Senatu SGGW
Akty prawne Jakość Kształcenia WNE  

 

Decyzje Dziekana WNE

2019
Decyzja Dziekana nr 1/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r w sprawie obiegu dokumentacji związanej z ewidencją egzaminów i zaliczeń w ramach sesji zimowej 2018/2019 na Wydziale Nauk Ekonomicznych

2018
Decyzja Dziekana nr 10/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 na studiach niestacjonarnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Decyzja Dziekana nr 9/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie obiegu dokumentacji związanej z ewidencją egzaminów i zaliczeń w ramach sesji letniej 2017/2018 na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Decyzja Dziekana nr 1/2018 z dnia 16.01.2018 w sprawie obiegu dokumentacji związanej z ewidencją egzaminów i zaliczeń na Wydziale Nauk Ekonomicznych
 

2017

 
Decyzja Dziekana WNE nr 7/2017 z dnia 5.06.2017 w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 na studiach niestacjonarnych
Decyzja Dziekana WNE nr 6/2017 z dnia 20.05.2017 w sprawie obiegu dokumentacji związanej z ewidencją egzaminów i zaliczeń na Wydziale Nauk Ekonomicznych
2016  
Decyzje Dziekana: Decyzja Dziekana WNE nr 5/2016 z dnia 06.06.2016 w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017 na studiach niestacjonarnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych
Decyzja Dziekana WNE nr 4/2016 z dnia 05.05.2016 w sprawie obiegu dokumentacji związanej z ewidencją egzaminów i zaliczeń na Wydziale Nauk Ekonomicznych
2015  
Decyzja Dziekana WNE nr 10/2015 z dnia 23.09.2015 w sprawie rozliczenia godzin dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016 na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Decyzja Dziekana WNE nr 9/2015 z dnia 22.06.2015 w sprawie szczególnych zasad i trybu opiniowania wniosków o udzielenie płatnego urlopu naukowego w celu przeprowadzenia badań poza uczelnią nauczycielom akademickim zatrudnionym na WNE SGGW w Warszawie
Decyzja Dziekana WNE nr 8/2015 z dnia 08.06.2015 w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016 na studiach niestacjonarnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych.
Decyzja Dziekana WNE nr 7/2015 z dnia 15.05.2015 w sprawie obiegu dokumentacji związanej z ewidencją egzaminów i zaliczeń na Wydziale Nauk Ekonomicznych
Decyzja Dziekana WNE nr 6/2015 z dnia 28.04.2015 w sprawie „Zasad wewnętrznego trybu konkursowego na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w SGGW”.
Decyzja Dziekana WNE nr 5/2015 z dnia 08.04.2015 w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2014/2015 na studiach niestacjonarnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych.
Decyzja Dziekana WNE nr 1/2015 z dnia 07.01.2014 w sprawie obiegu dokumentacji związanej z ewidencją egzaminów i zaliczeń na Wydziale Nauk Ekonomicznych.
2014  
Decyzja Dziekana WNE nr 4/2014 z dnia 07.07.2014 w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015 na studiach niestacjonarnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych.
Decyzja Dziekana WNE nr 3/2014 z dnia 28.04.2014 w sprawie „Zasad wewnętrznego trybu konkursowego na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w SGGW”
Decyzja Dziekana WNE nr 2/2014 z dnia 22.04.2014 w sprawie obiegu dokumentacji związanej z ewidencją egzaminów i zaliczeń na Wydziale Nauk Ekonomicznych
Decyzja Dziekana WNE nr 1/2014 z dnia 07.01.2014 w sprawie obiegu dokumentacji związanej z ewidencją egzaminów i zaliczeń na Wydziale Nauk Ekonomicznych
2013  
Decyzja Dziekana WNE nr 20/2013 z dnia 20.12.2013 w sprawie powołania Wydziałowego Komitetu Obchodów 200-lecia SGGW
Decyzja Dziekana WNE nr 19/2013 z dnia 19.12.2013 w sprawie powołania Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych Polityki Europejskie, Finanse i Marketing
Decyzja Dziekana WNE nr 18/2013 z dnia 09.09.2013 w sprawie powołania Rady Absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych
Decyzja Dziekana WNE nr 17/2013 z dnia 09.09.2013 w sprawie powołania Rady Pracodawców Wydziału Nauk Ekonomicznych
Decyzja Dziekana WNE nr 9 2012/2013 z dnia 29.01.2013r.: Kryteria wyłaniania doktorantów na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW, którzy będą uprawnieni do składania wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
2012  
Decyzja Dziekana WNE nr 8b/2012 z dnia 27.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru „Certyfikatu Uczestnika”
Decyzja Dziekana WNE nr 8a/2012 z dnia 27.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru „Dyplomu Uznania Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych”
Decyzja Dziekana WNE nr 5/2012 z dnia 27.11.2012r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego na studiach niestacjonarnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych
Decyzja Dziekana WNE nr 4/2012 z dnia 27.11.2012r. w sprawie organizacji i zaliczania seminariów magisterskich
Decyzja Dziekana WNE nr 3/2012 z dnia 31.10.2012r. w sprawie obiegu dokumentacji związanej z ewidencją egzaminów i zaliczeń na Wydziale Nauk Ekonomicznych
Decyzja Dziekana WNE nr 1/2012 z dnia 16.01.2012r. w sprawie obiegu dokumentacji związanej z ewidencją egzaminów i zaliczeń na Wydziale Nauk Ekonomicznych
2011  
Decyzja Dziekana WNE nr 4/2011 z dnia 12.07.2011r. w sprawie organizacji roku akademickiego na studiach niestacjonarnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych
Decyzja Dziekana WNE nr 3/2011 z dnia 15.06.2011r. w sprawie obiegu dokumentacji związanej z ewidencją egzaminów i zaliczeń na Wydziale Nauk Ekonomicznych
Decyzja Dziekana WNE nr 1/2011 z dnia 01.01.2011r. w sprawie powołania opiekuna studiów w języku angielskim
2010  
Decyzja Dziekana WNE nr 13/2010 z dnia 15.12.2010r. w sprawie udostępniania informacji o dorobku badawczo-naukowym pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW
Decyzja Dziekana WNE nr 12/2010 z dnia 14.12.2010r. w sprawie powołania zakładów w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej WNE SGGW
Decyzja Dziekana WNE nr 11/2010 z dnia 06.12.2010r. w sprawie zmiany nazwy zakładu w Katedrze Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa WNE SGGW
Decyzja Dziekana WNE nr 10/2010 z dnia 30.06.2010r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na Niestacjonarne Studia Doktoranckie przy WNE SGGW
Decyzja Dziekana WNE nr 9/2010 z dnia 30.06.2010r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na Stacjonarne Studia Doktoranckie prz WNE SGGW
Decyzja Dziekana WNE nr 5/2010 z dnia 30.03.2010r. w sprawie likwidacji oraz powołania specjalności
Decyzja Dziekana WNE nr 4/2010 z dnia 30.03.2010r. w sprawie zapisów studentów w systemie komputerowym na przedmioty do wyboru
Decyzja Dziekana WNE nr 3/2010 z dnia 29.01.2010r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na WNE SGGW
Decyzja Dziekana WNE nr 1/2010 z dnia 06.01.2010r. w sprawie zaleceń zespołu Oceniającego PKA

 

Ostatnia modyfikacja: 14/01/2019