Lista pracowników
Pracownicy naukowi
1.Prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz, Dyrektor Instytutu Zarządzania
2.Dr hab. Joanna Kisielińska - profesor Uczelni
3.Dr hab. Wojciech Pizło - profesor Uczelni
4.Dr hab. Marcin Ratajczak - adiunkt, Dziekan Wydziału Ekonomicznego
5.Dr Monika Gębska - adiunkt
6.Dr inż. Sławomir Jarka - adiunkt
7.Dr Anna Jasiulewicz - adiunkt
8.Dr Katarzyna Łukasiewicz - adiunkt
9.Dr Konrad Michalski - adiunkt
10.Dr Piotr Pietrzak - adiunkt
11.Dr inż. Ewa Stawicka - adiunkt
12.Dr Hubert Szczepaniuk - adiunkt
13.Dr inż. Agnieszka Tul-Krzyszczuk - adiunkt
14.Dr inż. Agnieszka Werenowska - adiunkt
15.Dr Barbara Wyrzykowska - adiunkt

Ostatnia modyfikacja: 04/09/2020