Lista pracowników
Pracownicy naukowi
1.Prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz, Dyrektor Instytutu Zarządzania
2.Dr hab. Piotr Jałowiecki - adiunkt
3.Dr hab. Joanna Kisielińska - profesor Uczelni
4.Dr hab. Wojciech Pizło - profesor Uczelni
5.Dr hab. Marcin Ratajczak - adiunkt, Dziekan Wydziału Ekonomicznego
6.Dr Monika Gębska - adiunkt
7.Dr inż. Sławomir Jarka - adiunkt
8.Dr Anna Jasiulewicz - adiunkt
9.Dr Katarzyna Łukasiewicz - adiunkt
10.Dr Konrad Michalski - adiunkt
11.Dr Piotr Pietrzak - adiunkt
12.Dr inż. Ewa Stawicka - adiunkt
13.Dr Hubert Szczepaniuk - adiunkt
14.Dr inż. Agnieszka Werenowska - adiunkt
15.Dr Barbara Wyrzykowska - adiunkt

Ostatnia modyfikacja: 04/09/2020