Lista pracowników
Pracownicy naukowi
1.Prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz, Dyrektor Instytutu Zarządzania
2.Dr hab. Piotr Jałowiecki - adiunkt
3.Dr hab. Marcin Ratajczak - adiunkt, Dziekan Wydziału Ekonomicznego
4.Dr Monika Gębska - adiunkt
5.Dr inż. Sławomir Jarka - adiunkt
6.Dr Anna Jasiulewicz - adiunkt
7.Dr Katarzyna Łukasiewicz - adiunkt
8.Dr Konrad Michalski - adiunkt
9.Dr Piotr Pietrzak - adiunkt
10.Dr inż. Ewa Stawicka - adiunkt
11.Dr Hubert Szczepaniuk - adiunkt
12.Dr inż. Agnieszka Werenowska - adiunkt
13.Dr Barbara Wyrzykowska - adiunkt

Ostatnia modyfikacja: 04/09/2020