Lista pracowników
Pracownicy naukowi
1.Dr hab. inż. Joanna Paliszkiewicz - profesor SGGW, Dyrektor Instytutu Zarządzania
2.Dr hab. Marcin Ratajczak - adiunkt, Prodziekan Wydziału Ekonomicznego
3.Dr Monika Gębska - adiunkt
4.Dr inż. Piotr Jałowiecki - adiunkt
5.Dr inż. Sławomir Jarka - adiunkt
6.Dr Anna Jasiulewicz - adiunkt
7.Dr Katarzyna Łukasiewicz - adiunkt
8.Dr Konrad Michalski - adiunkt
9.Dr Piotr Pietrzak - adiunkt
10.Dr inż. Ewa Stawicka - adiunkt
11.Dr Hubert Szczepaniuk - asystent
12.Dr inż. Agnieszka Werenowska - adiunkt
13.Dr Barbara Wyrzykowska - adiunkt

 

Aktualizacja dyżurów – http://www.we.sggw.pl/ms/dyzury/