Acces economy, collaborative economy, co-creation, crowdfunding, sharing economy, sharing logistics… to terminy które coraz wyraźniej wchodzą w przestrzeń badawczą, jak też i praktyczną. Współdzielenie nie omija również logistyki i jej usług.

Autor podejmuje tematykę praktyk współdzielenia w odniesieniu do operatorów pocztowych, którzy są istotnym podmiotem rynku usług TSL w każdym kraju. Autor rozpatruje potencjał operatorów pocztowych do bycia istotnym pośrednikiem (platformą) na rynku usług logistycznych. Odwołano się do praktyk poczt narodowych Czech, Niemiec, Francji i Polski.
Logistyka_2_2020_Michalski_poczty_wspołdzielenie