Nasilenie zmian w otoczeniu wiąże się z realizacją koncepcji Gospodarki 4.0., z którą obecnie mamy do czynienia. To powoduje, iż przedsiębiorstwa i kadra menedżerska musi nieustannie analizować rodzaj i charakter tych zmian, oraz wdrażać takie modele biznesu, które pozwalają utrzymać i kształtować przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw. Pojęcie modelu biznesowego zyskuje coraz bardziej na znaczeniu i popularności. W lutym ukazała się monografia dr Barbary Wyrzykowskiej pt.: „Modele biznesowe współczesnych organizacji. Studium teoretyczno- empiryczne”. Publikacja jest przeznaczona zarówno dla studentów realizujących program z zakresu nauk o organizacji, ale również dla naukowców zajmujących się problematyką modeli biznesowych, i praktyków życia gospodarczego, zaangażowanych w procesy podnoszenia efektywności organizacji.