Na rynku wydawniczym ukazała się monografia pt.

MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE W EUROPIE. TRENDY•PROBLEMY•WYZWANIA.              

Publikacja przygotowana przez dr Elżbietę Kacperską, dr Marzenę Kacprzak,
dr Dorotę Kmieć, dr Agnieszkę Król, dr Katarzynę Łukasiewicz posiada walory zarówno informacyjne, jak i merytoryczne. Głównym celem pracy było pokazanie istoty procesu migracji w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Skupiono się na przedstawieniu podstawowych wielkości charakteryzujących ten proces, kierunków współczesnej migracji oraz problemów z nią związanych. Monografia ze względu na podejmowaną przez Autorki tematykę, skierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Może stanowić źródło cennych informacji zarówno dla kadry akademickiej, studentów jak i praktyków gospodarczych.