Instytut Zarządzania jest współorganizatorem międzynarodowej konferencji  „Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami i jednostkami administracyjnymi – wizja przyszłości”, która odbędzie się  w dniu 25.05.2021 r. w  Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie (konferencja  on-line). 

Wszystkie informacje znajdują się na stronie konferencji
Konferencja Administracja – Zarządzenie 2021 – Komitety / Committees (google.com)