Instytut Zarządzania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie był współorganizatorem konferencji pt. „UN Sustainable Development Goal – 5 – Geneder Equality”. Partnerem tego wydarzenia był Tradepreneur Global Academic Platform. Wydarzenie odbyło się w dniach od 08.03. do 16.03.2022 r. z wykorzystaniem platformy Zoom.  

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) to zestaw celów, będący następcę Milenijnych Celów Rozwoju (MDGs), który został przyjęty przez wszystkie państwa członkowskie ONZ w 2015 roku jako część 2030 agendy dla Zrównoważonego Rozwoju. Jednym z nich jest „równość płci”. Stąd też konferencja była poświęcona zaangażowaniu organizacji w promowanie polityki równouprawnienia. Udział w konferencji był bezpłatny zarówno dla pracowników akademickich jaki i studentów.

The Management Institute – the Warsaw University of Life Sciences was a co-organizer of the conference „UN Sustainable Development Goal – 5 – Geneder Equality”. Tradepreneur Global Academic Platform was a partner of this event. The conference was held from 08.03. to 16.03.2022 using the Zoom platform. 

The 17 Sustainable Development Goals (SDGs) are a set of targets, the successor to the Millennium Development Goals (MDGs), that were adopted by all UN member states in 2015 as part of the 2030 Agenda for Sustainable Development. One of them is „Gender Equality”. Hence, the conference was focused on the organization’s commitment to promoting gender equality policies. Participation in the conference was free for both academics and students.