Na rynku wydawniczym ukazała się publikacja pt. Management in The Era of Big Data pod redakcją naukową prof. dr hab. Joanny Paliszkiewicz. Publikacja składa się z 15 rozdziałów poświęconych problematyce zarządzania w erze zbiorów danych. Jest to opracowanie przygotowane głównie przez pracowników Instytutu Zarządzania SGGW i wydane przez prestiżowe wydawnictwo Taylor&Francis Group.