15 października 2020 r. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się konferencja pt. Sektor pszczelarski w dobie kryzysu epidemicznego – wyzwania i zagrożenia oraz konkursu na Pszczelarza Roku 2020. W konferencji uczestniczyli pszczelarze z całej Polski, laureaci Konkursu na Pszczelarza Roku 2020, środowisko akademickie, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Reprezentowane były następujące związki pszczelarskie: Polski Związek Pszczelarski, Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych, Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich Polanka. Z kolei partnerem Konkursu na Pszczelarza Roku było Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin. Konferencję uroczyście otworzyli Prof. Zbigniew Kołtowski, Kierownik Zakładu Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach oraz dr Sławomir Jarka, Prezes Fundacji Akademia Pszczelarstwa i Zrównoważonego Rozwoju.

W tym uroczystym dniu, już po raz szósty rozstrzygnięto konkurs na Pszczelarz Roku 2020. Ten zaszczytny tytuł trafił do Sławomira Gerwazego Podgajnego, który został zgłoszony przez Rejonowe Koło Pszczelarzy w Brzezinach. Pan Sławomir pszczelarstwem zajmuje się od 20 lat, prowadzi pasiekę stacjonarną, posiada 36 zarejestrowanych rodzin pszczelich. Charakteryzuje się wysoko ocenioną prze Kapitułę Konkursu działalnością na rzecz środowiska pszczelarskiego i społeczeństwa. Tegoroczny laureat Grand Prix wystartował w konkursie w kategorii Pszczelarstwo hobbystyczne. W tej kategorii wyróżnienia otrzymali Panowie Józef Badek – zgłoszony przez Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim oraz Ryszard Balcerak – zgłoszony do konkursu przez  Rejonowe Koło Pszczelarzy w Brzezinach.

W tym roku w nowej kategorii konkursowej, a mianowicie Pszczelarz współpracujący z rolnikiem, I miejsce otrzymała Pani Anna Arbaczewska – zgłoszona przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie. Natomiast wyróżnienia otrzymali Panowie Mirosław Wróblewski –zgłoszony przez Fundację Akademia Pszczelarstwa i Zrównoważonego Rozwoju oraz Piotr Czajkowski – zgłoszony przez Dolnośląski Związek Pszczelarzy we Wrocławiu.

Z kolei w kategorii Pszczelarstwo towarowe, I miejsce Kapituła Konkursu przyznała Panu Tadeuszowi Ozimińskiemu, który został  zgłoszony przez Koło Pszczelarzy w Radziechowach. Wyróżnienie w tej kategorii uzyskał Pan Tadeusz Kruszewski – zgłoszony do konkursu przez Regionalny Związek Pszczelarzy w Łomży.

Miło nam przekazać, że Kapituła Konkursu VI edycji Pszczelarza Roku przyznała dodatkowe wyróżnienia następującym Pszczelarzom: Panu Józefowi Mroczkowi – wyróżnienie za praktyczne podejście do prowadzenia pasieki oraz Panu Tadeuszowi Ozimińskiemu – wyróżnienie za wieloletnią pracę w gospodarce pasiecznej.

Duża część produkcji żywności w Polsce uzależniona jest pośrednio od owadów zapylających. Z tego powodu pszczelarstwo pełni funkcję bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz zapewnia zrównoważony rozwój naszego rolnictwa i obszarów wiejskich – podkreślił Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR podczas konferencji towarzyszącej VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu PSZCZELARZ ROKU,

Pszczelarstwo to także wysokiej jakości miody z polskich pasiek, których konsumpcja wpisuje się w ideę patriotyzmu konsumenckiego, znajdującego odzwierciedlenie w codziennych zakupach Polaków. Dlatego w celu zwiększania wiedzy konsumentów na temat znaczenia decyzji zakupowych i ich wpływu na krajową gospodarkę, w tym gospodarkę pasieczną, tak istotne są kampanie promocyjne wspierające konsumpcję miodu i produktów pszczelich. Stąd tak duże znaczenie ogólnopolskiej kampanii „Kupuj świadomie”, która kieruje szczególną uwagę na oznaczenie PRODUKT POLSKI – informujący, że produkt został wytworzony w kraju oraz na bazie polskich surowców – mówił dyrektor Marcin Wroński – Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

.

Pszczelarstwo polega również na umiejętności obserwacji samych pszczół oraz otaczającej je przyrody i na formułowaniu trafnych wniosków z tej ob­serwacji – jak podaje Dariusz Domagalski, laureat głównej nagrody Grand Prix w zeszłorocznym konkursie Pszczelarz Roku. Sytuacja w środowisku naturalnym i otoczeniu gospodarczym jest bardzo dynamiczna. Zmianie ulega bowiem pogoda, zmienia się baza pożytkowa, pojawiają się nowe ga­tunki roślin i nowe odmiany, z których pszczoły zbierają nektar i spadź. Pszczelarz musi na te wszystkie zmiany odpowiednio i szybko reagować. To klucz do sukcesu w nowoczesnej gospodarce pasiecznej. Szczególnie podkreślamy, że Pszczelarze, to nie tylko producenci miodu i produktów pszczelich, ale również ludzie o zacięciu społecznym, wrażliwi na potrzeby środowiska, jak i innych ludzi. Dzięki, między innymi ich postawie można prawdziwie mówić o praktycznym zastosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w rolnictwie – mówił dr Sławomir Jarka, Prezes Fundacji Akademia Pszczelarstwa i Zrównoważonego Rozwoju.

Do rozwoju krajowego pszczelarstwa przyczynia się w dużym stopniu realizowany od akcesji Polski do UE (w tym przez KOWR) mechanizm WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich”. Jednym z wymiernych efektów realizacji tego mechanizmu jest zwiększająca się liczba rodzin pszczelich w Polsce (w ciągu dekady o 50%).

Po akcesji Polski do UE do końca 2019 r. – w ramach realizacji mechanizmu wsparcia rynku produktów pszczelich – rozliczono 4,5 tys. umów/projektów i wydatkowano dla polskich pszczelarzy łącznie 281 mln zł, w tym 141 mln zł (50%) z budżetu unijnego. Szacuje się, że każdego roku w ramach działań realizowanych przez KOWR wspieranych jest średniorocznie ponad 40 tys. pszczelarzy.

W latach 2020–2022 na krajowe programy pszczelarskie w UE może zostać wydatkowane 240 mln euro, tj. o 11% (24 mln euro) więcej niż w latach 2017–2019, o 20% (41 mln euro) więcej niż w latach 2014–2016 i o 74% więcej niż
w latach 2005-2007.
Budżet „Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020–2022”, opracowywanego na poziomie krajowym we współpracy z przedstawicielami sektora i zatwierdzonego przez Komisję Europejską, wynosi ponad 23,6 mln euro (około 100 mln zł, tj. 33 mln zł rocznie) i jest o ponad 30% większy niż poprzedni.

Miody i produkty pszczele wytwarzane w Polsce odznaczają się wysoką jakością. Na liście produktów tradycyjnych prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajdują się 92 miody z różnych regionów, a 10 polskich miodów posiada unijne certyfikaty produktów regionalnych i tradycyjnych – zaznaczył podczas konferencji Dyrektor  Marcin Wroński.

Na stronach internetowych www.gov.pl/produktpolski, oraz www.gov.pl/rolnictwo/jakosc-zywnosci – dedykowanych producentom i konsumentom – można znaleźć szczegółowe informacje o uznanych przez MRiRW certyfikatach i znakach produktów rolno-spożywczych. Logo PRODUKT POLSKI można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej MRiRW Wsi www.gov.pl/rolnictwo/produkt-polski, na której znajdują się również wszystkie niezbędne informacje i regulacje prawne dotyczące znaku.

Opracowanie:

Marzena Trajer, Dyrektor Biura Analiz i Strategii, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Sławomir Jarka, Instytut Zarządzania SGGW.