Koordynator ds. równego traktowania pracowników i studentów:
dr inż. Katarzyna Łukasiewicz, katarzyna_lukasiewicz@sggw.edu.pl

Ostatnia modyfikacja: 05/07/2020