Koordynatorzy w kadencji 2021-2024

Dr inż. Katarzyna Łukasiewicz – koordynator ds. równego traktowania

Dr Piotr Pietrzak – koordynator ds. systemu SEDN oraz ds. Bazy Wiedzy

Mgr Agnieszka Mazek – koordynator ds. zamówień publicznych oraz ds. ochrony danych osobowych (RODO)

Dr Ewa Stawicka – Koordynator ds. Projektów 

Dr inż. Agnieszka Tul – Krzyszczuk – Koordynator ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Ostatnia modyfikacja: 27/04/2022