Dyrektor 

dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. SGGW
tel. 22 59 342 80
e-mail: joanna_paliszkiewicz@sggw.pl

 

Ostatnia modyfikacja: 10/10/2019