Miło nam poinformować, że w nowej kadencji na lata 2020-2024 funkcję Dziekana Wydziału Ekonomicznego objął dr hab. Marcin Ratajczak, który od 2019 r. pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Ekonomicznego.

Serdecznie gratulujemy Panu Dziekanowi i życzymy wszelkiej pomyślności, satysfakcji z pracy oraz wielu sukcesów.

Więcej informacji na ten temat na stronie Uczelni https://www.sggw.pl/aktualnosci/wreczenie-nominacji-w-sggw