Monografia pt. Dobrostan zwierząt gospodarskich w transporcie przedstawia w sposób całościowy problematykę transportu zwierząt gospodarskich, który stał się bardzo ważnym zagadnieniem we współczesnym świecie. W opracowaniu scharakteryzowano skalę przewozu żywych zwierząt według gatunków i grup użytkowych w transportach dokonywanych na krótkich dystansach (na podstawie liczby zwierząt rzeźnych) oraz transportów trwających powyżej 8 godzin, które uznaje się za długookresowe. Transport żywych zwierząt naraża je na stres i dyskomfort, a zagwarantowanie dobrostanu podczas załadunku, przewozu i rozładunku zwierząt jest ważne ze względów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.

            Ważnym elementem opracowania jest zaprezentowana charakterystyka dotycząca rodzajów zagrożeń dla zwierząt oraz metod oceny ich dobrostanu w transporcie. Szczegółowo zaprezentowano klasyfikację czynniki stresu zwierząt wyróżniając elementy związane z postępowaniem osób obsługujących (np. niewłaściwe działania lub ich brak), wynikające z braku kwalifikacji i nieznajomości specyfiki zachowania zwierząt, niewłaściwego przygotowania tras załadunku, elementami środowiskowymi (nieznane środowisko, ograniczenie ruchu, dostępu do wody i paszy), środkami transportu (niewłaściwe warunki cieplne i wentylacja, zagęszczenie zwierząt, brak zachowania właściwej odległości nad głowami zwierząt od sufitu pojazdu, niewłaściwa nawierzchnia w pojeździe, brak ściółki, wysokość przegród, kojców itd.), samą jazdą (ruch i prędkość jazdy, mikroklimat, pogoda, niewłaściwy styl prowadzenia pojazdu, brak przerw na odpoczynek, wstrząsy, hałas i wibracje, działanie siły odśrodkowej, spaliny itp.).

Ponadto opracowanie zawiera charakterystykę mierników opartych na obserwacji zwierząt ABM do monitorowania ich dobrostanu w transporcie z uwzględnieniem zaleceń ogólnych (niezależnie od gatunku zwierząt) oraz specyficznych istotnych w transporcie poszczególnych gatunków oraz na kolejnych etapach transportu, w tym także zasady obowiązujące w trakcie pobytu w punktach ich odpoczynku.

Ważną częścią opracowania jest charakterystyka środków transportowych wykorzystywanych do transportu żywych zwierząt drogą wodną, powietrzną i lądową, w szczególności zwrócono uwagę na wymagania powierzchniowe, które są jednym z najczęstszych przekroczeń w zakresie dobrostanu podczas podróży.

Opracowanie jest napisane w sposób przystępny, dlatego istnieje możliwość jego wykorzystywania przez szerokie gremium odbiorców. Treści zawarte w książce mogą być przydatne dla osób zaangażowanych bezpośrednio w produkcję zwierzęcą, przedstawicieli instytucji zajmujących się problematyką rolnictwa, jak również naukowców i studentów, zwłaszcza uczelni rolniczych czy ekonomicznych.