Międzynarodowy projekt BROILERNET finansowany w ramach HORYZONT Europa ma na celu zwiększenie odporności i trwałości europejskiej produkcji drobiarskiej w zakresie chowu brojlerów poprzez stworzenie specjalistycznej sieci tematycznej.

Koordynator projektu – profesor Stefan Gunnarsson ze Szwedzkiego Uniwersytetu Rolniczego (SLU) – stwierdził: „Jestem podekscytowany rozpoczęciem projektu. Zgromadziliśmy silny zespół ekspertów w zakresie chowu brojlerów z 13 krajów Unii Europejskiej. Naszym długoterminowym celem jest osiągnięcie lepszego zrównoważenia produkcji żywca brojlerów kurzych.”

Działania realizowane w projekcie BROILERNET będą polegać na identyfikowaniu innowacyjnych pomysłów i dobrych praktyk stosowanych przez producentów w 13 krajach Unii Europejskiej (Szwecja, Francja, Włochy, Niemcy, Hiszpania, Grecja, Wielka Brytania, Polska, Słowenia, Holandia Finlandia, Portugalia, Irlandii).

Do jak najskuteczniejszego pozyskiwania danych na temat wdrożonych innowacji i dobrych praktyk stworzone zostaną krajowe i międzynarodowe sieci tematyczne, w których skład wejdą rolnicy, doradcy, przetwórcy, lekarze weterynarii, naukowcy i inni interesariusze związani zawodowo z chowem brojlerów. Sieci tematyczne będą identyfikować innowacyjne pomysły i praktyki dotyczące trzech obszarów:

  • zdrowia brojlerów,
  • dobrostanu brojlerów,
  • wpływu chowu brojlerów na środowisko.

Zidentyfikowane innowacyjne praktyki zostaną sprawdzone pod kątem możliwości ich wdrożenia, w tym z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych. Dla wybranych, najlepszych praktyk zostanie wykonana analiza kosztów i korzyści. Zidentyfikowane rozwiązania i innowacyjne dobre praktyki będą gromadzone w internetowym zasobach wiedzy, tzw. centrum wiedzy o brojlerach, i będą dostępne dla wszystkich użytkowników, zarówno w krajach partnerskich, jak i poza nimi. Będą też upowszechniane za pośrednictwem krajowych i międzynarodowych wydarzeń organizowanych w ramach BROILERNET. Projekt potrwa do sierpnia 2026 roku.

Projekt finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej z programu HORYZONT 2020, rozpoczęcie: 01.08.2022, zakończenie: 31.07. 2026.