Na rynku wydawniczym ukazała się monografia pt. „Ataki terrorystyczne a rynek usług turystycznych. Studium teoretyczno-empiryczne”. Publikacja przygotowana przez dra Piotra Pietrzaka, dra Tomasza Pawlonkę i mgr Natalię Włosik posiada walory informacyjne
i merytoryczne. Monografia stanowi kompendium wiedzy na temat terroryzmu i jego wpływu na popyt i podaż turystyczną. To książka, która będzie przydatna turystom, pracownikom biur podróży, agentom turystycznym, naukowcom i studentom takich kierunków, jak: turystyka
i rekreacja, ekonomia, zarządzanie, socjologia czy politologia.