Ogłoszono wyniki konkursów na najlepszą pracę dyplomową w 2019 r. z zakresu Zarządzania oraz Zarządzania i Inżynierii Produkcji, przeprowadzonych w poszczególnych oddziałach Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. W oddziale mazowieckim I miejsce otrzymała Katarzyna Budzyńska za pracę „Logistyka zaopatrzenia w łańcuchu dostaw na przykładzie firmy sektora FMCG” napisaną pod kierunkiem dra Piotra Pietrzaka z Instytutu Zarządzania.