Oferta ponad 20 studiów podyplomowych. Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających dyplomy wyższych uczelni chcących: pogłębić wiedzę oraz umiejętności zawodowe w wyuczonej specjalności, aktualizować i uzupełnić wiedzę zdobytą w toku studiów wyższych, zmienić lub uzyskać dodatkową specjalność.