Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe, Globalne problemy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej, Wyzwania współczesnej gospodarki w perspektywie badań młodych naukowców, Warsztaty Ekonomistów Rolnych, Warszawskie Dni Logistyki, Globalne i Narodowe Bezpieczeństwo Finansowe i inne…