Polska logistyka po roku z COVID-19 – przegląd doświadczeń
Szanowni Państwo. Mamy ogromną przyjemność zakomunikować, że na rynku wydawniczym w czasopiśmie Logistyka 2/2021 ukazał się artykuł dra Konrada Michalskiego ...
Czytaj więcej
Dr hab. inż. Piotr Jałowiecki
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł Dr hab. inż. Piotr Jałowiecki, adiunkt w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w ...
Czytaj więcej
Międzynarodowa Konferencja pt. Business, Management, Social and Economical Advancements ECBMSEA – 2021
Zapraszamy na międzynarodową konferencję nt. Rozwój biznesu, zarządzania, spraw społecznych i ekonomicznych EBCMSEA - 2021 Data: 27-28 listopada 2021, Indonezja ...
Czytaj więcej
Międzynarodowa Konferencja pt. Commerce, Management and Social Sciences Research  ICCMSSR – 2021
Zapraszamy na międzynarodową konferencję na temat handlu, Zarządzania i Nauk Społecznych Badań ICCMSSR - 2021 Data: 16-17 października 2021, Indie ...
Czytaj więcej
Międzynarodowa konferencja pt. Business, Management, Social and Economical Advancements  ICBMSEA – 2021
Zapraszamy na międzynarodową konferencję nt. Rozwój biznesu, zarządzania, spraw społecznych i ekonomicznych ICBMSEA - 2021 Data: 26 i 27 czerwca ...
Czytaj więcej
Międzynarodowa konferencja  „Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami i jednostkami administracyjnymi - wizja przyszłości”
Instytut Zarządzania jest współorganizatorem międzynarodowej konferencji „Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami i jednostkami administracyjnymi - wizja przyszłości”, która odbędzie ...
Czytaj więcej
Modele biznesowe współczesnych organizacji. Studium teoretyczno- empiryczne
Nasilenie zmian w otoczeniu wiąże się z realizacją koncepcji Gospodarki 4.0., z którą obecnie mamy do czynienia. To powoduje, iż ...
Czytaj więcej
IACIS Conference Europe 2021
Instytut Zarządzania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego organizuje międzynarodową, cykliczną konferencję naukową IACIS Conference Europe 2021- June 24 - 25, 2021 ...
Czytaj więcej
61st IACIS Annual Conference : Big Data Analytics
Instytut Zarządzania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego jest współorganizatorem międzynarodowej, cyklicznej konferencji naukowej 61st IACIS Annual Conference - October 6 - ...
Czytaj więcej
KUPUJ ŚWIADOMIE MIÓD I PRODUKTY PSZCZELE – WSPIERAJ KRAJOWĄ GOSPODARKĘ PASIECZNĄ
15 października 2020 r. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się konferencja pt. Sektor pszczelarski w ...
Czytaj więcej

Ostatnia modyfikacja: 29/09/2019